1897. godine osnovana je prva domaća osiguravajuća ustanova „Beogradska zadruga“. Početkom 20. veka osnovano je još nekoliko društava koja su, uz ispostave inostranih, radila praktično sve do Drugog svetskog rata.

Posle rata i promena izazvanih socijalističkom revolucijom, poslovi osiguranja prešli su u domen države, i 1945. godine osnovan je Državni zavod za osiguranje i reosiguranje. Zavod je imao tri osnovne funkcije: osiguranje državne i javne imovine od požara i drugih rizika, sprovođenje svih vrsta obaveznog osiguranja, i reosiguranje.
ZOIL „Dunav“ je nastao 1974. nastao . Od 1990. godine zavod menja ime u „Deoničko društvo za osiguranje Dunav“ a.d, s potpunom odgovornošću, a potom postaje Kompanija „Dunav osiguranje“, kao centralni deo „Dunav grupe“, uz nekoliko zavisnih preduzeća.

Danas je to moderna kompanija, lider na domaćem tržištu osiguranja, i jedina domaća kompanija registrovana za sve vrste osiguranja. Sa 29 glavnih filijala i oko 600 prodajnih mesta, Kompanija ima snažnu poslovnu mrežu, koja se neprestanim usavršavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema približava standardima velikih evropskih osiguravajućih kuća.

Paleta proizvoda DUNAV osiguranja

Pošto u portfoliju kompanije Dunav osiguranje postoji veliki broj programa kako životnog tako i neživotnog osiguranja ovde bi smo nabrojali samo neke uz poziv da za svaku detaljniju informaciju kontaktirate naš stručni tim koji će sa Vama pronaći ono što je u tom trenutku najbolje rešenje za Vas.

Programi neživotnog osiguranja koje bi izdvojili su : Osiguranje domaćinstva, Kolektivno zdravstveno osiguranje, Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljevanja od raka, Kolektivno osiguranje zaposlenih, Osiguranje vozila – kasko, Osiguranje vozača i putnika od nezgode, Osiguranje od auto odgovornosti, Paketi za osiguranje raznih mikro i malih preduzeća, Osiguranje od profesionalne odgovornosti raznih zanimanja idr. Naravno ovo je samo jedan deo onoga što Dunav osiguranje ima u svojoj ponuda.


budućnost je sigurna sa dobrim partnerima

winer_logo1(2)
merkur_3
unika_logo1(1)
Grawe_Logo1(1)
dunav-osiguranje-logo-200