3D program

Wiener Städtische osiguranje želi da doprinese boljem i izvesnijem životu u Srbiji. Sagledali smo probleme i potrebe koje stoje oko nas, želje i mogućnosti naših građana. Svi zajedno smo svesni da je novac verovatno jedna od retkih stvari koja nam je potrebna tokom čitavog života.

Zato Vi želite program osiguranja života koji daje:
Više mogućnosti da Vi birate uslove ugovaranja
Više pokrića rizika
Više fleksibilnosti
Više ušteđenog novca
Naš odgovor je Program Život u tri dimenzije.
Program Život u tri dimenzije je podeljen prema grupama klijenata i odgovara njihovim potrebama i namenjen je:
I dimenzija – deci
II dimenzija – zdravim licima
III dimenzija – licima koja nisu u potpunosti zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena

Мi imamo rešenje za svakog od njih jer Vi birate od kada želite u štedni program da uključite osiguranje života odnosno rizike. Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju!

Program MAK

Moj Aktivni Kapital je osiguranje života koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju osiguranja i ulaganja u investicione fondove. Pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, ali obezbeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.U zavisnosti od nivoa rizika omogućili smo vam da izaberete jedan od dva investiciona paketa – umereni ili aktivni.

UMERENI paket

Umerenim paketom obuhvaćeni su fondovi koji imaju konzervativnu politiku ulaganja i investiraju u sigurne hartije od vrednosti.

AKTIVNI paket

Aktivni paket osiguranja u ponudi ima fondove koji imaju smeliju politiku ulaganja i investiraju pretežno u strane valute i akcije, ali Vam donose mogućnost većeg prihoda.Ova dva paketa razlikuju se i u investicionim fondovima koji su njima obuhvaćeni.

PREDNOSTI

Samostalno birate paket osiguranja, iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume i deo koji se ulaže u investicione jedinice kao i mogućnost većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja; Dobijate priliku da investirate na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svetske kompanije; Dobijate pomoć i savete eksperata za ulaganja;

SLABOSTI

Vi snosite rizik ulaganja, odnosno posledica oscilacija na finansijskom tržištu.

budućnost je sigurna sa dobrim partnerima

winer_logo1(2)
merkur_3
unika_logo1(1)
Grawe_Logo1(1)
dunav-osiguranje-logo-200