LPG1

Osiguranje Useva

Poljoprivrednici svih profila sami znaju koliko vremena provode “gledajući u nebo”, da bi znali kakav će ishod i kakav prinos da očekuju na kraju godine. Njihova zarada ne zavisi samo od njihovog rada već u velikoj meri zavisi i od “više sile”, koja često zna da bude nemilosrdna prema njima po pitanju njihovog rada.

Ne možemo sprečiti štetu na samim usevima ili plodovima koja se može desiti, ali možemo sprečiti finansijske štete koje se mogu desiti i koje mogu uticati na finansije samih poljoprivrednika, stoga je izuzetno poželjno da imaju polisu osiguranja useva ili neki od sličnih proizvoda koje nudimo.

Kada govorimo od čega se mogu osigurati usevi odnosno voće i povrće, onda možemo reći da se mogu osigurati od šteta nastalih usled mraza, grada, poplave, oštećenja plodova, oštećenja stabala i dr.

Ono što je veoma poražavajuće i zabrinjavajuće je da mali procenat poljoprivrednika uzima osiguranje svog rada i to oko 6% od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava.

Interesantno je to da država daje subvencije na cenu osiguranja useva i plodova, a takođe i lokalne samouprave dodatno daju subvenciju na teritoriji svoje opštine.

Razni su faktori koji utiču na samu sumu osiguranja kao i na to kolika će se suma isplatiti u slučaju neke štete.

Nemojte gledati u nebo već mirno spavajte i uživajte u plodovima Vašeg rada.

Kontakt

Lokacija

TC “KONAK”
Trg Stevana Maksimovica br 2
lokal broj 6
12000 Požarevac
SRBIJA

+381 12 532-971
+381 63 291-313

budućnost je sigurna sa dobrim partnerima

winer_logo1(2)
merkur_3
unika_logo1(1)
Grawe_Logo1(1)
dunav-osiguranje-logo-200